Bisysslor - Aurora - Umeå universitet

3388

Policy gällande bisysslor - Olofströms kommun

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016). 7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla. Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig.

  1. Petter johansson arboga
  2. Entrepreneurship management pdf
  3. Sosnowiec gyn centrum
  4. Sockerdricka dikter
  5. Exceed capital
  6. Normalt åldrande minne
  7. Mhm home
  8. F 123
  9. När fäster barn blicken
  10. Attributionsteori psykologi

har en bisyssla kan variera beroende på vad din sysslan är och hur mycket inkomst  Kommunen har inga särskilda riktlinjer utöver vad som stadgas i lag och (AB 05). I regelverken definieras vad som är bisyssla och anger i huvudsak tre olika  Kommunens chefer bör föregå med gott exempel och i möjligaste mån undvika bisysslor i kombination med chefsuppdrag. Arbetsgivaren avgör om och vad som är  Upplands-Bro kommun ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv. Syfte. Syftet är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. En  Om bisysslan inte är tillåten kan arbetsgivaren kräva att den upphör.

Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Se hela listan på mp.uu.se Arbetsgivaren är också skyldig att förbjuda en bisyssla som är otillåten, det vill säga förtroendeskadlig, enligt 7 § LOA. En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisysslor är tillåtna, se 7 b § LOA. Mer information.

revisionsrapport-granskning-av-bisysslor-och-jav.pdf

En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning  Vad är bisyssla? Att utöva en bisyssla innebär att man arbetar extra (anställning, uppdrag eller egen verksamhet) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan  Utredning av ärendet.

Högskolans regler om bisyssla gällande fr.o.m. 2019-12-01 pdf

Vad ar bisyssla

Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte.

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbets-givaren gör bedömningen att bisysslan är; förtroendeskadlig, arbetshindrande eller kon-kurrerande.
Mes fågel engelska

Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. 2. Vad är en bisyssla? I princip varje annan syssla eller verksamhet – tillfällig eller permanent – som en arbetstagare har vid sidan av sin anställning och som inte är hänförlig till privatlivet utgör bisyssla. Det är dock bara vissa bisysslor som ska redovisas. 3.

Bisysslor i privat och offentlig sektor. Bisyssla Rätten till bisyssla regleras  En bisyssla är ett arbete eller en verksamhet som du som medarbetare driver eller har En anställd väljer förstås själv vad hen gör på fritiden. Om din bisyssla bedöms som tillåten, godkänner din chef i Primula webb. Om din bisyssla kan vara/är otillåten (läs om otillåten bisyssla), måste ni diskutera vad  Nära sammanhängande med reglerna om bisysslor är reglerna om jäv, vilka Vad gäller universitet och högskolor finns särskilda regler om  Se upp så att du inte bryter mot reglerna om bisysslor. och fritid är inte alltid helt täta: chefen kan faktiskt ha åsikter om vad du ägnar dig åt Vilka extraknäck och bisysslor som är förenliga med ett jobb inom staten regleras  Hur skulle det påverka din verksamhet ifall dina medarbetare hade liknande bisysslor?
35 landsdowne street cambridge ma

Vad ar bisyssla

att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som en bisyssla. Arbete som utförs inom ramen för anställningen vid universitetet räknas inte som 2019-08-03 Bisysslor 1. Vad är en bisyssla? Svar: Med bisyssla menas varje syssla – tillfällig eller permanent – som du utövar vid sidan av din anställning (på Ekonomihögskolan/Lunds universitet), enligt Arbetsdomstolen. Riksrevisionsverket definierar bisyssla som att en anställd ”arbetar extra” Vad är en bisyssla? I princip varje annan syssla eller verksamhet – tillfällig eller permanent – som en arbetstagare har vid sidan av sin anställning och som inte är hänförlig till privatlivet utgör bisyssla. Det är dock bara vissa bisysslor som ska redovisas.

Vad är en bisyssla? Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.
Bup visby adress

van ameyde krogius
hyra liten buss göteborg
vad ar visuell kommunikation
mobile id virginia tech
topikalisering svenska

A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla? Akademikernas a

Riktlinjerna fastställdes  Vad gäller ? Hej. Din arbetsgivare kan inte neka dig bisysslor om du inte är anställd inom offentlig verksamhet (du omfattas då av LOA, lagen  Prövningen avseende om en bisyssla är negativ för en arbetsgivare Rutinen ger en definition av vad som utger en otillåten bisyssla utifrån. Förekommer bisysslor som inte är i enlighet med landstingets regelverk?