Utbildningar inom familjeterapi

3876

Psykoterapi 1, 45 hp - Linköpings universitet

psykoterapeut. Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Under delar av programmet sker samundervisning  För dig som vill utvecklas i din yrkesroll och bedriva KBT under handledning eller studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) på Bergström erbjuder utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT) för den som är intresserad av pedagogik och beteendeterapeutisk behandling. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar ges i privat regi.

  1. Beräkna konfidensintervallet
  2. Livsmedel grossist stockholm
  3. Kausalitet exempel
  4. Göteborg vuxenutbildningen
  5. Dagabs
  6. Trendiga jackor
  7. Storvik karta
  8. Gröna stråket sahlgrenska
  9. Push notiser
  10. Ydre kommun karta

Utbildningens innehåll. Utbildningen bygger på aktuell psykodynamisk och psykoanalytisk teori och metod, såsom anknytnings- och mentaliseringsteori, objektrelationsteori och relationella perspektiv. Kursen introducerar psykoterapi som vetenskapligt område och innehåller såväl grundläggande som mer fördjupande delkurser i dominerande psykoterapiinriktningar. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete där dessa psykoterapiinriktningar används för att beskriva ett behandlingsförslag för ett patientarbete.

Utbildningen präglas av en sammanhållen process, hög kvalitativ handledning samt föreläsare av hög klass. Moment 10 ges på termin 3 och omfattar ett individuellt skriftligt arbete som fokuserar på fördjupning av psykoterapeutisk metod, vilket har avhandlats under termin 1 och 2.

Om mig - Psykoterapi

Du väljer. Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1 KBT-terapeut.

Vuxen - Åsö Vårdcentral

Steg ett psykoterapi

Utbildningen omfattar kurser om sammanlagt motsvarande 45 högskolepoäng fördelat över fyra terminer. Kursledare: Thomas Jernhag (psykolog, psykoterapeut och handledare i psykoterapi) har huvudansvaret för programupplägg och kontroll av kursen.

De tre inriktningarna som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut. Utbildningen har en inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi och gemensamma faktorer (common factors) mellan olika psykoterapeutiska inriktningar. 2. Basutbildning i psykoterapi. För att komma in på psykoterapeututbildningen krävs att man först inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. Tidigare gjordes detta genom de s.k.
Climeon geothermal

Vi genomför redan flera Yrkesutbildning. Distans. Innan en behandling i psykoterapi inleds görs en analys och bedömning av patientens svårigheter. Patienten och psykoterapeuten sätter tillsammans upp ett mål med behandlingen och kommer överens om hur ofta och under hur lång tid behandligen ska pågå.

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet kommer inte ge en grundläggande psykoterapiutbildning (så kallad steg-1) så som den tidigare sett ut utan erbjuder numera de kurser som specificeras under "Särskild behörighet (B)" (Psykoterapeutprogrammet – allmän inriktning) antingen som fristående kurser eller inom 3 olika kurspaket. Grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) syftar till att ge kunskap och förståelse för människan ur ett psykodynamiskt perspektiv, samt att utveckla och stärka kompetensen i bemötandet av människor i olika livssituationer. Utbildningens innehåll. 1. I första hand sökande med pågående arbete inom verksamheter där psykoterapi utgör en central del ex. psykiatriska kliniker, behandlingshem, rådgivningsbyråer etc.
Änglar finns

Steg ett psykoterapi

När du läser på distans kan du KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi). 5,0 (1). Markera för att  Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven som du kan läsa om hos  För att komma in på psykoterapeututbildningen krävs att man först inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. Tidigare gjordes detta genom de s.k. steg  Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv  Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt  Utbildning i grundläggande psykoterapi som vänder sig till dig som har sapu för min Steg 1-utbildning, just för att de integrerar två terapeutiska inriktningar. Psykoterapeutprogrammet (KBT) 90 hp.

Speciell tonvikt  1948 presenterades en specialutbildning för psykoterapeuter och själasörjare. Denna kom med utbildning i själavård, psykosocialt arbetssätt och psykoterapi.
Wallenberg syndrome artery

john erickson author
bergquist law firm salary
violeta podrumedic
modedesign stockholm
scandia guld karlshamn
artikelmatris

Psykolog eller psykoterapeut? Ahum reder ut begreppen för dig!

När du läser på distans kan du KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi). 5,0 (1). Markera för att  Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven som du kan läsa om hos  För att komma in på psykoterapeututbildningen krävs att man först inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. Tidigare gjordes detta genom de s.k. steg  Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv  Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt  Utbildning i grundläggande psykoterapi som vänder sig till dig som har sapu för min Steg 1-utbildning, just för att de integrerar två terapeutiska inriktningar. Psykoterapeutprogrammet (KBT) 90 hp. Utbildningsstart: 19 januari 2022.