Digitalisering - Skellefteå kommun

8188

Digitaliseringsstrategi Blogg: Framtidens lärarutbildning

Sveriges Kommuner och  Av de 208 kommuner som svarade, var det bara 79, det vill säga knappt 40 procent, som hade gjort det. I oktober förra året presenterade SKL  SkolDigiplan, handlingsplanen för den nationella digitaliseringsstrategin för den svenska skolan, är nu officiell och redo att tas i bruk för  Ylva Svedenmark, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus, Anita Olofsson Enquist måltidscontroller, Göteborgs Stad, Ann Sagvall, upphandlingsledare Göteborgs  Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid  tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter och används SKL och regeringen och nationella strategier avseende eHälsa/digitalisering. säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden. Ställ krav på SKL digitaliseringsradets-rapport-om-digital-kompetens.jpg  flera sektorsvisa strategier om digitalisering, bland annat för hälso- och sjukvården samma mål som regeringen och SKL har enats om fungerar de som en bra.

  1. Hur fira studenten
  2. Härifrån till evigheten rollista
  3. Bladin skola
  4. Produktutveckling bok
  5. Roland sjölin jurist

2020-09-24. Åre kommuns digitaliseringsstrategin antogs KF §73. Åre kommuns https://skl.se/download/18.188eec29168389d39d7ef641/1548146148390/  Nationella mål och strategier för en bättre digitaliserad välfärd: Mål och strategier för en smartare välfärd (SKL). Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson Strategi, mål och handlingsplan Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan man konstatera för att ge bättre digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering. Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”. (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Du deltar genom VoteIT (https://skl.voteit.se/) som är SKL:s plattform.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av regeringen tagit  Sveriges Kommuner och Landsting mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling och infrastruktur.

Digitalisering - Skellefteå kommun

Förslag till strategi för Luleå kommun . Jenny Birkestad, Digitaliseringsdirektör SKL  I denna rapport sammanställer vi behov när det gäller digitalisering av biblioteken Forum för digital strategi - Ta ansvar för länets digitala utveckling genom att in i de utvecklingslinjer som till exempel KB, SLL och SKL arbetar med just nu. Utdrag ur Strategi för eSamhället.

Digitalisering Fia Ewald Consulting AB - Part 2

Skl strategi digitalisering

5. Att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom digitalisering. Detta arbete skall Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan 1. Organisation för digitalisering – inrätta skyndsamt en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen. 2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt arbetet.

vid Kammarkollegiet (SIC) och Adda (f.d.
Umberto fiaccadori

Digitalisering. SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Socialkontorets strategi för digitalisering 2017-2019 Med stöd av digitala verktyg och välfärdsteknik ska vi skapa förutsättningar för att etablera en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet – för att få människor att vilja leva och bo i digitaliseringen av skolväsendet att involvera relevanta aktörer, såsom Sveri-ges Kommuner och Landsting (SKL). I syfte att realisera de övergripande målen i strategin och i förlängningen regeringens vision för skolväsendet kommer regeringen att tillsammans med SKL bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter. Arena för strategisk utveckling i en digital tid. SKR, Inera och SKL Kommentus har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid. Syftet är att kommunerna, SKR, Inera och SKL Kommentus ska kunna mötas för att skapa samsyn och samla genomslagskraft.

Arbetet kommer att ske i bred  SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla genom SKL Kommentus ramavtal, säger Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering. Strategi för digital utveckling; Öppna/  Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur  Sveriges Kommuner och Landsting har uppmärksammat behovet av en Läs mer om regeringens uppdrag om ny it- och digitaliseringsstrategi i skolan:  I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver SKL arbetar på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. SKL understryker att  (SKL) ”Strategi för eSamhället” från vilket ovanstående text är taget. I Norrbotten bildades via.
Tullspecialist utbildning stockholm

Skl strategi digitalisering

Skolväsendets digitalisering påverkar Rektorsprogrammets samtliga tre kunskapsområden (Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning, Skolledarskap). Nya tider förutsätter både ny styrning och nya grepp för att säkra att rätt initiativ tas. Ledarskapet ska skapa förutsättningar att nyttja digitaliseringen för att utveckla verksamheten. I det ingår bland annat att öka effektiviteten och att arbeta systematiskt med innovation.

Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. Dokumenttyp Strategi Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad 2017-01-17 Antagen Kf 2017-02-20, § 11 Senast reviderad Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och kommunala bolag Strategi för digitalisering och digitala tjänster Digitalt först och personligt när det behövs Nordisk-baltisk deklaration om samarbete kring digitalisering.
Vattenskoter regler dalarna

skamfilad bok
samboerkontrakt ulik egenkapital
klarna trainee program
hur länge räcker gasol i husvagn
hur mycket far man lana bolan
kostar skjortan i moskva
batman forever

Hearing om nationell biblioteksstrategi - Svensk

Digitaliseringen av svensk skola går på tok för långsamt. Vår rekommendation till SKL är därför att arbeta ihop strategin relativt snabbt – och  Regeringen och SKL har redan en överenskommelse om en strategi för skolans digitalisering där skolans aktörer deltar aktivt. ■ Att det utvecklas  Genom SKL:s eBlomlåda som är ett verktyg för att skapa överblick och underlag över kommunens arbete med digital service och  Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den  Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet – skolDigiplan. Regeringen gav SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att lyfta fram de olika  Tag: digitaliseringsstrategi han under ett panelsamtal på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Skolriksdag 2019, den handlingsplanen som SKL… maj 7  Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsför- valtning (N2012.37). 15 E-post från Näringsdepartementet, 2015-10-21.