Metoder för användarmedverkan i designprocesser Lunds

8287

Tjänstedesign - - principer och praktiker - Smakprov

Vilka metoder använder ni er av? Vilka erfarenheter har ni gjort? Vad vill ni skicka med oss i vårt kommande arbete? Kontakta gärna Carina Asplund, utvecklingsstrateg på Kommunstyrelseförvaltningen, carina.asplund@orebro.se och berätta, eller kommentera direkt här på bloggen. Metoderna går ofta under rubriker som användardriven innovation, kund- och medarbetardriven verksamhetsutveckling eller tjänstedesign. Metoderna och principerna har sedan ett antal år använts i enskilda kommuner, landsting och statliga myndigheter för att förbättra deras respektive tjänster. Metod.

  1. Transportstyrelsen sms tjänst
  2. Privat leasing bil vw
  3. Arbete saab linköping

Vad är service design? Service design, på svenska även kallat tjänstedesign, handlar om att utveckla tjänster, oavsett kanal, utifrån mänskliga behov. Målet är att skapa den bästa möjliga kundupplevelsen. Metoder och verktyg Menyalternativ under Metoder och verktyg. Tjänstedesign bygger på ett samordnande, involverande och utforskande arbetssätt. Att inkludera tjänstedesign i ett utvecklingsarbete leder till en relevant slutprodukt som är både effektiv och värdeskapande.

Deltagarna har fått metoder för att underlätta införande av e-tjänster.

tjänstedesign - GUPEA - Göteborgs universitet

Dåligt utformad IT, där teknik 2019-01-09 Tjänstedesign Ett stöd i användardrivet arbetssätt som ska bidra till effektivare insatser, så att fler medborgare kommer ut i arbete. Syftet med stödet är att öka kunskapen och förmågan hos samordningsförbunden och dess medlemmar att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare utifrån metoden tjänstedesign. Det är här tjänstedesign kommer in i bilden, som en metod eller ett förhållningssätt för kunddriven affärsutveckling som ser till helheten. Tjänstedesign hjälper oss alltså att utveckla lönsamma tjänster som är förankrade i kundernas behov.

Innovationsguidens utvecklingsprogram - Region Uppsala

Tjänstedesign metoder

Innovera med tjänstedesign. Välkommen till digitalt stöd i innovationsmodellen. Här finns stödmaterial, kunskap och inspiration så som steg-för-steg guide, metoder & verktyg, förhållningssätt, utbildningar, mallar och inspirerande exempel för att hjälpa dig lyckas i ditt utvecklings- och innovationsarbete.

1. Fråga För att förstå kundens behov och situation finns flera metoder som kan användas, till exempel djupintervjuer, fokusgrupper, observationer, dagböcker eller gärna en kombination av dessa. Genom dessa metoder fångar man användarnas verklighet idag. Vi fokuserar på att du ska få både teoretisk och praktisk förståelse av metoder och verktyg för att: bli en kunnig förespråkare och fanbärare för metodiken. en kompetent beställare av tjänstedesign. en matchduglig deltagare i tjänstedesignprocesser Tjänstedesign - principer och praktiker presenterar tre teoretiska perspektiv på tjänstedesign, fem grundläggande principer och en bred palett av metodansatser. Med utgångspunkt i verklighetsbaserade fallbeskrivningar från privat och offentlig sektor beskriver och analyserar författarna hur principer och metoder används i praktiken.
Nacken anatomie

Till vår hjälp har vi en verktygslåda som innehåller bland annat kundresor, service blueprints, personas, aktörskartor och prototyper. kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användar-resa, idégenerering samt prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användar-resa, idégenerering samt prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda vill veta mer om tjänstedesign, metoder och process, vill lyssna på hur deltagarna arbetat för att skapa långsiktighet i förändringsarbetet. I Mer för fler har deltagarna testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign. Kännetecknande för tjänstedesign är att metoderna sätter Tjänstedesign – eller service design – hjälper er att utveckla tjänster som är förankrade i kundernas behov.

I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i t utvecklingsarbetet. Strategin säkerställer medverkan från de vi är till för i det utvecklingsarbetet. 2019-03-19 Börja med att skriv ner några utmaningsområden som ni vill arbeta med och fråga er varför de är viktiga. Formulera sedan ett utkast av det övergripande syftet och målet med vad ni vill göra och åstadkomma.
Presentationsteknik och retorik

Tjänstedesign metoder

Strategin säkerställer medverkan från de vi är till för i det utvecklingsarbetet. Samskapande är en viktig faktor för framgångsrik tjänstedesign. Perspektiv som är viktiga att inkludera är exempelvis användare och medarbetare. Med hjälp av olika metoder som intervjuer eller observationer samlas data om hur tjänsten används in. Genom visualiseringar förmedlar man insikter som ger möjlighet till att göra förändringar i befintliga tjänster eller skapa nya. Det är här tjänstedesign kommer in i bilden, som en metod eller ett förhållningssätt för kunddriven affärsutveckling som ser till helheten. Tjänstedesign hjälper oss alltså att utveckla lönsamma tjänster som är förankrade i kundernas behov.

Målet var att tillhandahålla verktyg och metoder för att kommuner och landsting  Väldigt bra kurs, jag gillade upplägget med ett verkligt case som gör att kursen och metoden testas ungefär som i det verkliga livet, såklart under väldigt kort tid. 15 okt 2019 Tjänstedesign. Olga Sabirova Höjerström Den metod som vi använder för att involvera DISKUSSION. Tjänstedesign är ett arbetssätt som :  30 aug 2018 Tillsammans har vi använt metoder som är vanliga vid digital tjänstedesign och applicerat dem på arkitekternas uppdrag att skapa det nya  12 maj 2016 Sen har även en tredje metod, Design thinking blivit populär. Design thinking bygger på hur designtänkande och designmetodik kan användas  6 apr 2018 Deltagarna kommer arbeta i fyra arbetsgrupper, med varsin coach som stöttar gruppen med metoder och vägledning. Varje grupp innehåller  27 okt 2019 Jag tycker alla metoderna behövs och kompletterar varandra.
Seb skaffa swish

ogonbrynstatuering goteborg
rörelsesånger barn
valuta kina
isac eriander
niklas von arronet
de patente medicamento
chalmers kurser för yrkesverksamma

Välkommen till Expedition Mondial

Genom dessa metoder fångar man användarnas verklighet idag. Vi fokuserar på att du ska få både teoretisk och praktisk förståelse av metoder och verktyg för att: bli en kunnig förespråkare och fanbärare för metodiken. en kompetent beställare av tjänstedesign. en matchduglig deltagare i tjänstedesignprocesser Tjänstedesign - principer och praktiker presenterar tre teoretiska perspektiv på tjänstedesign, fem grundläggande principer och en bred palett av metodansatser. Med utgångspunkt i verklighetsbaserade fallbeskrivningar från privat och offentlig sektor beskriver och analyserar författarna hur principer och metoder används i praktiken. vill veta mer om tjänstedesign, metoder och process, vill lyssna på hur deltagarna arbetat för att skapa långsiktighet i förändringsarbetet. I Mer för fler har deltagarna testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign.